Hällkistorna i Mölleryd

Två hällkistor, återupptäckta 1949, varav den ena är väl bibehållen. Amanuens Märta Magnusson, Lunds Universitets historiska museum utförde en undersökning av hällkistorna den 27-29/9 1949. Det påträffades då i nr 1:-fragment av bronsbleck-1 skivskrapa-1 fragment av lerkärl m snoddstämpelornamentik.Följande påträffades i nr 2 (den bäst bevarade): -svaga spår av 2 skelett-3 skivskrapor-1 flintavfall.

Dokument:

Om hällkistorna i Mölleryd, av Solvig Oredsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2001.

 

Koordinater: SWEREF 99 TM:  N6227100  E0460967  RT 90: X6229711 Y1410686  lat/long/WGS84:  N56o11,2343’  E14 o22,0054’


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2017-10-17 01:19:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-03-31 23:03:21) Kontakta föreningen