Skolorna i Mölleryd

I Mölleryd hette den förste läraren Sven Jeppsson. Han var lärare 1877-1888. Mikael Gustav Lindgren var lärare från 1889 till sin pensionering 1924. Men under hans sista lärarår sköttes undervisningen ofta av vikarier: Ester Svensson, Ove Nilsson och Tycho Sjökvist. År 1924 blev Thorsten Ågren ordinarie lärare och han pensionerades 1958. Lärare efter 1958 har varit Rolf Eriksson och Kjell Persson. Skolan lades ner 1969.
Småskollärare i Mölleryd har varit: Anna Svensson under åren 1893-1920. Hon hade tidigare undervisat i Svartetorp. Annie Benedictsson-Ågren var småskollärare 1920-1958. Och sista småskolläraren i Mölleryd var Ester Olsson.

Uppgifterna ovan är hämtade ur ”Skolor i Oppmanna och Vånga socknar” av Anna Greta Nilsson, som var införd i hembygdsföreningens årsskrift 1992.

Skolbyggnaderna har efter nerläggningen använts för industriverksamhet, bl.a. toffelfabrik och billackering.

Dokument:
Skolläraren i Mölleryd, Sven Jeppsson, 1844-1890, min mormors far, av Jan Rehnö, ur hembygdsföreningens årsskrift 2010.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2016-11-06 01:09:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-12-18 00:45:06) Kontakta föreningen