Östersjön

Östersjön, eller Lilla Bäen som den kallas i folkmun. Sjön ligger vackert belägen vid Skärsnäsvägen mellan Vånga och Skärsnäs. Sjön är c:a 6 hektar och är en s.k. grundsjö med djupaste delen, c:a 3 meter, i mitten på sjön. Arter innefattar Abborre, Gädda, Braxen, Sutare och Ål. Sjön är starkt försurad så Mört och Sarv existerar inte annat än de enstaka exemplar som kommit dit som betesfisk vid ex. angelfiske. Den är en referenssjö hos Länsstyrelsen som tar regelbundna prover och kommer därför inte att kalkas. Abborren är i regel småväxt liksom gäddan med enstaka större exemplar. Braxen och sutaren är storväxt med toppvikter för Braxen på 6 kg. och 4 kg. på Sutare.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-21 22:16:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2016-12-10 23:57:51) Kontakta föreningen