Immeln

VISS

Immeln ligger i nordöstra Skåne, några kilometer väster om Olofström inom Skräbeåns avrinningsområde. Största delen av sjön ligger i Östra Göinge och Kristianstad kommun. Norra sjöspetsen sträcker sig in i Osby kommun medan den nordöstra delen når in i Olofström kommun i Blekinge. Sjön ligger 81 m över havsnivån och är Skånes tredje största sjö, 22,43 km2. Medeldjupet är 7,2 m och maxdjupet är 28 m. Immeln är en näringsfattig skogssjö med många öar, uddar och värdefulla strandskogar. Vattenståndet regleras genom en fördämning vid utloppet till Edreström i nordost. Tillrinningsområdet är till största delen täckt av löv- och barrskog och vattnet är idag betydligt färgat. Större vattendrag som mynnar i Immeln är Ekeshultsån och Strönhultsbäcken.

Dokument:
Immeln - en turist- och fiskesjö i norr, av Torvald Persson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2012.

Ur professor Fredrik Wulffs dagbok 1895, sammanställd och försedd med bilder av Brodde Almer, ur hembygdsföreningens årsskrift 2011.

Fritiof Fiskare berättar om Immeln, av Jan Danielsson, ur hembygdsföreningens årsskrift 2007.

"Pråmkarlar, sjönötter och hajar från Immeln" av Torvald Persson. Ur hembygdsföreningens årsskrift 1995.

Immeln min barndoms sjö, av Harry Martinson, ur hembygdsföreningens årsskrift 1998.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2014-06-20 10:31:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2020-07-27 02:12:35) Kontakta föreningen