Torpinventering 2019-2020


ImageBjörkfors karta 1872

 

Image Karta över Oppeby socken

 Under   2019-20 har en torpinventering av alla gårdar,torp och ödetorp i hela Oppeby socken påbörjats. Arbetet har startats med fastigheter i västra delen ( Utdala-Sätra-Väsby-Stjernevik-Nedre Vånga och Frössvik.)

En digital karta från "Google mina kartor" som påbörjats kommer snart allt läggas in på denna plats. Vidare sker en dokumentation gård för gård på ett Excel-ark för hela socknen, vilket också kommer att återfinnas på hemsidan när arbetet är klart för publicering. Detta som ett stöd till de geografiska platserna och informationen på kartan. 

Avsikten är att i geografin sätta ut alla gamla ställen på en interaktiv karta (Google Mina kartor) där det senare finns möjlighet att komplettera med ytterligare uppgifter och historik om torpen, tex. fotografier,vem bodde senast och för bebodda ställen : vem bor här nu 2019/20 ??. Även annan info av intressen kan läggas in på kartan. Vill man veta mer om platsen så klickar men på aktuell markering varvid en textruta/foto dyker upp. Klicka på ovanstående länk till karta så finns förklaringar till de olika markeringarna och man kan givetvis Zooma in och få bättre detaljer på kartan.

Inom hembygdsföreningen kommer vi att jobba vidare, tillsammans med intresserade boende, med alla fastigheter i Oppeby och behöver hjälp med lokala kunskaperna. Till vår hjälp har vi även gamla kartor från 1870-talet och senaste ekonomiska karta.Bilderna ovan är Sockenkarta över hela Oppeby och som exempel på gamla kartor Björkfors från 1872.  Gårdarna som återstår är: Basunda, Kindsmåla. Vi kommer att kontakta lokala kännare under vintern/våren 2020 för att fullfölja arbetet. 

Editerad av: Sören Petersson (2020-04-10 14:16:20)