Hembygdsföreningens styrelse 2021


Ordinarie styrelsemedlemmar:

 

Rune Larsson  Ordf.                  0494-64029  070-5450534

Sören Pettersson v. ordf          0763-454489

Margareta Carlsson  Sekr.        076-3091252

Kerstin Fornander Kassör         0494-60006  070-3288175

Görel Gighorn                             070-2956548

Lennart Andersson                    0494-62048  070-3720166

Anna Zentio                                 0494-61005   070 6922786

Agne Pettersson                         070-6922786  0494-20394

 

Revisorer:            Nils Svensson             0494-63024

                              Lennart Johansson    0494-64022

Valberedning:     Lennart  Pettersson   0494-64041  (sammankallande)

                              Torbjörn Carlsson       070 6971006 

 

 

 

 

 

Förening:

Oppeby Hembygdsförening

Ändrad av: Oppeby Hembygdsförening (2021-09-06 17:58:46) Kontakta föreningen
Skapad av: Oppeby Hembygdsförening (2018-11-10 16:32:51) Kontakta föreningen