Hembygdsföreningens styrelse 2019


Ordinarie styrelsemedlemmar:

Sören Pettersson Ordf.             076-3454489

Rune Larsson  vice ordf.           0494-64029  070-5450534

Margareta Carlsson  Sekr.        076-3091252

Kerstin Fornander Kassör         0494-60006  070-3288175

Görel Gighorn                             070-2956548

Lennart Andersson                    0494-62048  070-3720166

Sören Fors                                    0494-71505  0494-61009

 

 

 

Editerad av: Sören Petersson (2019-10-16 14:08:30)