Logtaket är klart !!

Logtaket slutrapport -19.pdf    Logen/ladugård har nu fått ett nytt tak

Till månadskiftet har nu arbetet med att reparera logtaket avslutats och alla byggnadsställningar har tagits bort. Den 2 oktober hade vi en slutbesiktning med arkivarien och Hans Storm. Allt var i sin ordning och vi tackade "Stormarna" för ett mycket väl genomfört jobb. I dag den 4 okt. fick vi den arkivariska slutrapporten från Ö.Museum och genom att "klicka" på filen ovan kan Ni läsa den 22-sidiga rapporten som även gått in till Länstyrelsen. På sidan 20 i rapporten kan ni även se på en kort video som Corren spelat in, genom att klicka på den Blå raden.

Föreningen vill tacka alla som varit inblandade i projektet och inte minst alla välvilliga bidrag från medlemmar och företag. 

 


Editerad av: Sören Petersson (2019-10-04 14:55:20)