Föreningens årsmöte i Allhuset Björkfors

Image

Vid det välbesökta årsmötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet och därefter skedde i stort sett omval av alla funktionärer.Information lämnades om rep.av logtaket och pågående torpinventering i hela socknen. Görel framförde en trevlig monolog ” Min alldeles egen dag ” med sång och ackompanjemang av Fred på gitarr. Föreningen bjöd på kaffe och hembakad semla.Görel och Sören avtackades med en blomma.


Editerad av: Sören Petersson (2019-04-14 14:37:57)