Logtaket vid Ekelid

Ekelid, Oppeby. Antikvariskt åtgärdsprogram 2019.pdf                                  Lägesinformation om reparationen av logtaket.

Planeringen med finansieringen av ny takläggning fortskrider. Insamlingen till "reparationsfonden" är pågår fortfarande. Dessutom har bidrag från "Idefonden" från Kinda-Ydre Sparbank samt Riddarhuset erhållits. Offerter på arbetet har lämnats av entreprenörsföretag.

Föreningen har nu också ansökt om pengar från Länstyrelsens Kulturbyggnadsbidrag-Hembygdsföreningar. Inför denna ansökan har en antikvarisk åtgärdsrapport utförts av en antikvarie från Östergötlands Museum. Rapporten bifogas den här nyhetsnotisen -klicka på filnamnet längst upp, så får ni en fin information i text och bilder. Reparationen planeras bli utförd i aug-sept, när vi fått besked om bidraget från Länstyrelsen.


Editerad av: Sören Petersson (2019-03-04 17:36:57)