Om oss

Vad gör Hembygdsföreningen i Oppeby ?

Föreningens huvuduppgift är att vårda och underhålla Grenadjärtorpet EKELID, med alla byggnader, samlingarna med gamla föremål, och den vackert belägna trädgården vid Åsunden.

Vi ordnar även med olika aktiviteter, Hembygdsfesten i Juli månad med besök av många "hemvändare", torpvandringar i olika delar av socknen, gökotta och...

Läs mer >

Nyheter

Året första friluftsaktivitet var förlagd till Väsby by ,någon kilometer väster om Oppeby kyrka. Ordf. Rune L. Larsson hälsade de c:a 35 deltagarna välkomna i den soliga men lite blåsiga kvällen. Jan Gustavsson som bott i Väsby hela livet berättade med stor kunskap och inlevelse om de olika gårdarna och de...

Läs mer >

Föreningens årsmöte avhölls den 21 mars i Allhuset Björkfors. Ett 25 tal medlemmar deltog , Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamheten 2022 och alla val av ordf,styrelse mm framgår av info på annan rubrik på den här hemsidan. Oförändrad medlemsavgift . Efter och under fikapausen fick vi en stålande underhållning...

Läs mer >

Underhållsarbeten vid Ekelid

De senaste åren har föreningen lagt ner en mycket möda på att underhålla alla byggnader vid hembygdsgården. Vi har då haft stor ekonomisk hjälp från flera håll. Mest tacksamma är vi för att Kinda-Ydre Sparbank välvilligt ställt upp med bidrag från Ide´fonden vid varje tillfälle. Planerna nu är att börja...

Läs mer >

En skön kväll den 10 aug. ordnade föreningen en bygdevandring i byn Nedre Vånga. Ordf. Rune Larsson hälsade ett 40 tal  deltagarna välkomna i sommaraftonen. Sören Petersson inledde med att på en kartskiss presentera hela fastigheten N. Vånga med alla hus och gamla landsvägen till Söderö-Åtvidaberg. Lennart Andersson berättade historiken om sitt barndomshem "Kullen" ...

Läs mer >

Söndagen den 17 juli firade Oppeby HBF 80-årsjubileum vid den sedvanliga hembygdsfesten på soldattorpet EKELID i Oppeby. Festligheten besöktes av ett 70-tal intresserade ortsbor, hemvändare och medlemmar.

Föreningens ordförande  Rune Larsson, inledde med att hälsa alla välkomna i det för dagen perfekta vädret, lagom varmt och ingen blåst eller nederbörd.

Sören Petersson lämnade...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Björkfors Bymarknad " MARKEN"

17 juni 2023 09:00 - 17 juni 2023 14:00

Sedvanlig Bymarknad i Björkfors

Bymarknaden "MARKEN" hålles i år som vanligt lördagen före midsommar när det är som vackrast i BJÖRKFORS. Vår förening är medarrangerande och det kommer att finnas många  "knallar" längs hela vägen från Björkfors Plåt till Bastun!! Marknaden öppnar kl 900 och parkerings vakter finns vid ankomsten som...

Läs mer >

Hembygdsfest på Ekelid

16 juli 2023 11:00 - 16 juli 2023 14:00

Den tredje söndagen i Juli ( 16 juli) håller vi HEMBYGDSFESTEN vid Ekelid med start kl 1100. Programmet är ännu inte fastställt men info kommer att meddelas på denna hemsida senare. Föreningen hälsar alla intresserade välkomna till en hemvändardag för medlemmar och sommargäster, med kaffeservering, underhållning ,lotteriförsäljning , auktion och...

Läs mer >

Bygdevandring i RYDA

9 augusti 2023 18:00 - 9 augusti 2023 20:00

Bygdevandring i ÖVRE RYDA anordnas onsdagen den 9:e augusti kl 1800. Anna Kullberg som gjort efterforskningar kring gårdarna där kommer att informera om sina studier och historiken. Ta med kaffekorg och var hjärtligt välkomna.  Samling vid Övre Ryda där parkering finns.  

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]