Röstånga socken

Röstånga kyrkaFotograf: Röstånga kyrka                                                                        RÖSTÅNGA

Kyrkan har anor från 1100-talet , men det har skett en hel del sedan den kyrkoboken som Gustav Stenbock gav order om att skriva 1660 då vi blivit svenskar. Där kan man läsa att ”Refstange kirkke är byggd i gråsten og kalk , haffwer intett taarn eller spiir”. Men sedan

1813 då byggdes torn och den gamla klockstapeln revs . Det blev ytterligare tillbyggnad 1838.

Nästan alla inventarier försvann vid dessa tillfällen , men dopfunten finns kvar, liksom ett par silverljusstakar från 1700-talet.

Predikstolen som tidigare var placerad vi altaret flyttades 1893 tilll södra väggen och år 1898 installerades altartavlan.

Tornet byggdes till med ungefär 1 meter i höjd , 1939. Nya bänkar blev det vid en omfattande renovering 1957. Och så en stor ombyggnad till då sakristian kom till år 1972. Man påträffade då begravningsplatser från medeltiden invid södra väggen , som man kunde datera ganska exakt , därför man fann bl.a. mynt tillsammans med de begravda.

Kyrklig tillhörighet är Kågeröd-Röstånga församling , Rönnebergs kontrakt , Lund stift

Röstånga har genomgått stora förändringar sedan 1940 – 50 talet. Då fanns det c:a 60 rörelseidkare och hantverkare som drev sina resp. inrättningar. Det fanns järnvägstation. Sträckan var Klippan-Eslöv , med c:a 15 ankommande och avgående tåg , både gods och persontåg , från första kl. 06,00 till sista kl. 21,00 , dagligen. Dessutom var det busstrafik med Linjebuss över Billinge , Stockamöllan och till Eslöv , samt en linje med buss över Ask Marieholm och till Eslöv , som SJ stod för. Det fanns mejeri , systembolag , tre st. banker , Distriktsköterska , Provinsialläkare och Kommunalkontor samt poststation. Och så inte minst Metropol – biograf och festsal. Sommartid ordnades fest i Nackarpsdalen av Idrottsföreningen och av Hemvärnet , och vid tillfällen var det upp emot 3000 besökare. Direkt till vänster när man kom in i ”dalen” var där en stor dansbana och där uppträde t.ex. Yngve Stoor,s Hawaiiorkester , Harry Brandelius och Ingalill Roswall , Nat King Cole med orkester från USA. Den världsberömde trollkarlen ”Hector El Necco” och många fler. Men var blev alla mina afficher från sådana arrangemang av ??

Med lite tur så kanske du möter en sådan här gynnare i :

SÖDERÅSENS NATIONALPARK
Nackarpsdalen och Odensjön och hela naturområdet bort förbi Skäralid är fr.o.m. juni månad 2001 , Nationalpark. Området är ett omtyckt utflyktsområde och har varit så sedan 100 år tillbaka. På 1930-40 talet gick det extratåg över helgerna , både från Malmö och Helsingborg. Besökare nu är bilburna och det är en ständigt ökande frekvens. Jag själv som är uppvuxen i området har nog den synpunkten att här gäller det att se upp med ”förslitningen” som nu framkommer på ett helt annat sätt än tidigare , eftersom besökare rör sig över helt andra områden nu än förrut. Men det finns duktiga tillsyningsmän så att det ordnar sig säkert till det bästa. En mycket fin anläggning finns i Skäralid , där även den som är rörelsehindrar , kan på en perfekt ramp ta sig runt Skärdammen en sträcka på närmare 1 km. och komma naturen in på livet , mycket bra!

Röstånga Gästgivargård

Välkänd mat- och konferensplats , beläget vid foten av Söderåsen och som kan erbjuda allt vad man kan önska av ett riktigt ” Gästis”

Om Röstånga socken kan du läsa i ONSJÖBYGDEN årg. 1955 , 56 , Konstnären Per Gummesson 1958 , Andreas Ehrensand mycket intressant Kh i Billinge -Röstånga , står det om 1963 , mer om bygden -64 , -75 , -87 , – 93 , -95 , -97 och 2006.

Sockenombud är:

Gunvor Holm Persson Tel . 0435-915 74
Leif Persson                                  ”    ”