Billinge socken

 

Talar man om kyrkan i Billinge så kan man inte unvika att komma i kontakt med en mycket orginell person , nämnligen Klockare Nils Lilja , en mångsysslare med växtriket som huvudintresse. Han föddes i Blinkarp , Röstånga socken år 1808. Student i Lund 1829 och sedermera klockare i Billinge. Skrev böcker och gav ut , som t.ex. Skånes flora år 1838 och Flora över Sveriges odlade växter 1839. Blev uppskattad utanför vårt lands gränser . Bevis på detta är utnämningen till hedersdoktor i Gröttingen 1865. Dog 1870 efter ett mycket omväxlande liv.

 

Trumpetarbostället

Vill man se hur en byväg och byggnader såg ut på
1700-talet , då skall man stanna till vid norra delen
av Billinge . Detta växer fram efter idogt arbete av
ägarna . En gammal stenbro är verkligen sevärd
och så kan man njuta av GOTT KAFFE med hembakat.                                                         Sockenombud i Billinge är:

MARIANNE OLSSON tel. 0413-544 096.
PETER KARLSSON          tel. 073-8409522

Om Billinge kan du läsa i nästan varje utgåva av ONSJÖBYGDEN. Om t.ex. Nils Lilja i årgångarna 1963 och 1985
——————————————————————————————-