Styrelsen 2020


Ordförande:                              Gunnar Carlsson, tel. 0705-795706
Vice ordförande och kassör:  Göran Löfstedt
Sekreterare:                              Anders Cedergren
 
Övriga ledamöter:                    Annicka Joholm
                                                    Bengt Kristensson
                                                    Brittmari Heiwall
                                                    Karin Svedberg
                                                    Karl-Johan Widén
                                                    Magnus Rosdahl
 
Ansvarig uthyrning:                 Gunnar Carlsson

 

 

Editerad av: Anders Cedergren (2020-03-12 08:57:30)