Historia


Önnestads Hembygdsförening 1917

Önnestads Hembygdsförening har sitt ursprung från detta år, bildat i det 1:a världskrigets senare hälft och under en tid då de rådde svåra förhållanden även i Sverige som dock var förskonat från direkta stridshandlingar. Ute i Europa och i stora delar av världen pågick kriget med alla fasor och hemskheter. För att stärka känslan för bygden och landet så startades föreningar och organisationer för att öka känslan för fosterlandet och sammanhållningen bland befolkningen.

I  Önnestad samlades några av socknens kommunalmän för att diskutera hur man skulle kunna etablera någon verksamhet som engagerade människorna och förbättra förhållandena för socknens invånare. Hembygdsföreningen bildades då för att man skulle kunna träffas och komma med nya idéer för byns utveckling.

Så, vid ett interimssammanträde den 24 januari 1917 lades grunden till föreningen och på ett konstituerande möte den 4 mars samma år bildades Önnestads Hembygdsförening UPA.

Föreningen verkade under denna tid som ett slags socialt nätverk för att hjälpa de icke bemedlade med bl.a. skogsplantering, medicinalväxtinsamling, ekonomiskt trädgårdsbruk och aftonskoleverksamhet.

Hembygdsföreningen som den ser ut idag startades inte förrän 1945 av rektor Arvid Idfors. Då under namnet Önnestadsortens Hembygdsförening som vid tidpunkten hade tänkts omfatta även Norra Ströö och Färlöv. De skapade dock sina egna lokala föreningar för respektive by.

 

Förening:

Önnestadsortens hembygdsförening

Skapad av: Lars Bertil Lagerroth (2017-05-30 12:36:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Önnestadsortens hembygdsförening (2020-02-10 17:29:09) Kontakta föreningen