Om SHF

Svar om vision2030

Här presenteras ett urval av de svar som skickades in till visionsgruppen med anledning av det brev som skickades ut till alla hembygdsföreningar och hembygdsförbund den 25 januari 2016.

Svar och kommentarer till fråga 1
Hur vill Ni bidra till en positiv utveckling av Er hembygd?

 • Kulturell ”Gnosjöanda”
 • Konkurrens och samverkan
 • Tydlig demokratisk verksamhet
 • Öppen het och inbjudande attityd
 • Levande förening för lokalbefolkning – yngre och äldre
 • Samverka med alla sorters aktiva
 • Se hembygden i ett globalt perspektiv
 • Hitta metoder för att möta framtidens utmaningar
 • Skapa samhörighet och förståelse mellan generationer
 • Historien i ryggen – blicken mot framtiden
 • Vara professionella och moderna – inte bakåtsträvare

Svar och kommentarer till fråga 2
Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och organisationer?

 • Bevara kunskap om den lokala historien.
 • Förmedla kunskap om ”kulturarvet” såsom ortsnamn, dialekter, sång/musik, traditioner, byggnader, berättelser etc.
 • Initiativtagare till samarbete med andra föreningar/org.
 • Dokumentera lantbrukets och industrins utveckling
 • Välkomnande av nyinflyttade i bygden.
 • Skapa gemenskap, trygghet och identitet.
 • Att vara en viktig del av Turistnäring! Vi kan massor.
 • Vara bevarande, tillgängliga, upplysande och spännande!
 • Vara remissinstans för frågor som berör bygden

Svar och kommentarer till fråga 3
Hur vill ni att hembygdsrörelsen ska uppfattas av allmänheten/samhället?

 • Den ska vara trygg, förtroendeingivande, inbjudande, tillgänglig etc. mötesplats för alla
 • Den ska finnas i såväl staden som på landet
 • Den ska värna om vårt kulturarv då, nu och sen
 • Den ska höras och synas mycket mer
 • Den ska våga förnya sig och kasta av ”mossigheten”
 • Den ska ansvara för den lokala historien, vara proffsig
 • Den ska vara remissinstans
 • Den ska vara en bro mellan gammalt och nytt
 • Den ska vara samarbetsvillig

Svar och kommentarer till fråga 4
Vad är det bästa som kan hända hembygdsrörelsen och/eller Din förening?

 • Att den föryngras
 • Att det tillkommer fler eldsjälar och engagerade i alla åldrar
 • Att medlemsantalet ökar
 • Att man hittar nya målgrupper och får fler besökare
 • Att man blir mer delaktiga i samhällsbyggandet
 • Att man får bättre ekonomi
 • Att man ökar miljötänkandet (klimatförändringarna)
 • Att man vågar att förändra sig och får bort mossigheten
 • Att demokratin stärks
 • Att teknikutvecklingen används i HR
 • Att HR gynnar biologisk mångfald