Om SHF

Inspiration till visionsarbetet

Debatt om hembygd i stad och på landsbygd:
Se film från riksstämman i Falun 2015

Artiklar ur Bygd och natur nr 3 2015 med temat Hembygdsrörelsens identitet:

”Definiera er själva, annars gör någon annan det”
Intervju med Maria Björkroth, hembygdsveteran och antikvarie.
Text: Yvonne Nenander.
Ladda ned (pdf)

”Rötter på fötter mot nästa sekel”
En text om vad hembygdsrörelsen är och vill vara.
Text: Yvonne Nenander.
Ladda ned (pdf)

”Strävsam bonde skymmer andra perspektiv”
Text: Jonas Jönsson
Ladda ned (pdf)

En politik för det civila samhället
Regeringens proposition från 2009. Här beskriver regeringen det civila samhällets betydelse och relationen mellan staten och det civila samhället. Propositionen tar också ett helhetsgrepp om generella frågor om det civila samhället och dess villkor.
Läs och ladda ned som pdf på regeringens webbplats.

De kulturpolitiska målen
De kulturpolitiska målen beskriver vad man från politisk håll anser om landets kultur. Det har bland annat betydelse för hur man ser på hembygdsrörelsens verksamhet och hur man prioriterar när det gäller att ge stöd.
Läs målen på kulturrådets webbplats

De nationella kulturmiljömålen
Från 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål. Regering och riksdag har uttalat att de även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och kommunal nivå.
Läs mer om de nationella kulturmiljömålen

Riksantikvarieämbetets pågående visionsarbete
Riksantikvarieämbetet är den myndighet som är satt att se till att målen blir verklighet inom kulturarvsområdet.
Visionens kärna är att: ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Målbilden är satt till 2030.
Läs visionsrapporten som lämnades till kulturdepartementet 16 maj 2016
Läs och ladda ned en delrapport från 9 september 2016

Riksförbundets Sveriges museers framtidsdokument
Läs Riksförbundets Sveriges museers framtidsdokument (pdf) som släpptes våren 2015 och som beskriver samhällsutmaningar och museiroll samt identifierar 16 viktiga utvecklingsområden. Titta också på ett panelsamtal (film) som är en del av en process för att uppdatera framtidsdokumentet.