Om SHF

Hembygdsrörelsen i siffror

Här kan du läsa om hembygdsrörelsen i siffror.


85% har byggnader


80% har föremålssamlingar


27 % har gett ut minst en bok under året


40% har anordnar midsommarfiranden


16% har erbjudit aktiviteter riktade mot invandrare (2014)


22% Använder sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter, Instagram och Youtube


25% har besvarat remisser

Hembygdsföreningar har olika inriktningar
I den insamlade statistiken kan vi se att de 15% av föreningarna som inte har byggnader har en lite annan inriktning på sin verksamhet än de som har byggnader. Föreningar utan byggnader har färre föremålssamlingar (39% jämfört med 80% för alla föreningar) och anordnar betydligt färre midsommarfiranden (18% jämfört med 40% för alla föreningar) . Gruppen är däremot något mer inriktade på att besvarar remisser (32% jämfört med 25% för alla föreningar).

Antal medlemmar
Av SHF:s runt 2044 föreningar varierar medlemsantalet. De allra flesta har mellan 0 och 250 medlemmar. Endast ett fåtal har över 750 medlemmar.

Stad och landsbygd
Sedan Sveriges Hembygdsförbund bildades för 100 år sedan har samhället förändrats på många sätt. Befolkningen har flyttat från landsbygd till stad och idag bor 85% i tätort. Den här förändringen gör att människor i betydligt högre grad har stadsmiljö som sin hembygd än vid seklets början.
Läs text om urbaniseringen från Bygd och natur nr 1 2015 (pdf)

Läs mer om SHF:s arbete med statistik