Om SHF

Bakgrund

I början av februari i år fick SHF:s alla hembygdsföreningar ett brev som utgjorde startskottet för deras delaktighet i visionsarbetet. Här kan du läsa inledningen av brevet men också ladda ned brevet i sin helhet i pdf-format.

”Hembygdsvän – hur ser framtiden ut?
Vi vill bjuda in Dig och Din förening i arbetet med att ta fram en vision för framtidens hembygdsrörelse. Hur kan hembygdsrörelsen bidra till en positiv samhällsutveckling?
Sveriges Hembygdsförbund firar 100 år 2016. Det är ett bra tillfälle att diskutera hembygdsrörelsens framtid. Riksstämman har därför beslutat att alla föreningar ska engageras i arbetet med att formulera en vision för 2030.”
Läs hela brevet som (pdf)

I brevet ställdes dessa 4 frågor = 4 önskningar:
– Hur vill Ni bidra till en positiv utveckling av Er hembygd?
– Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelser och organisationer?
– Hur vill ni att hembygdsrörelsen ska uppfattas av allmänheten/samhället?
– Vad är det bästa som kan hända hembygdsrörelsen och/eller Din förening?

Fram till 1 maj kom 120 svar till visionsgruppen. Dessa sammanställdes och ett förslag på vision kommer att formulerades.