Om SHF

Hembygdsrörelsens vision

Stämman beslutade 27 maj 2017 i Uddevalla att anta förslaget som visionsgruppen tagit fram.

En levande hembygd öppen för alla

  • vi ska värna kulturarvet över tid
  • vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
  • vi ska verka i lands- och stadsbygd
  • vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Visionen uttrycker vad vi inom hembygdsrörelsens vill uppnå, såväl i vardagen som på längre sikt, och sätter ord på viktiga värden och målsättningar. Aktiva inom hembygdsrörelsen kan påminna sig själva och varandra om visionen men också berätta för omvärlden om vad visionen innebär i praktiken.

Vad innebär visionen?
Vad innebär visionen för din hembygdsförening eller ditt regionala hembygdsförbund? Diskutera och resonera hur visionen kan förverkligas i verksamheten. Fundera också på hur SHF bör jobba vidare med visionen och kontakta oss gärna med förslag. Kom ihåg att visionen har fyra stödjande punkter som hjälper till att förtydliga dess innebörd.

Kontakta SHF[email protected].

Läs mer om arbetsprocessen kring visionen