Vision 2030

Visionsgruppen har nu formulerat ett förslag på vision för hembygdsrörelsen Förslaget ska beslutas om vid riksstämman i Uddevalla 27 maj.

Under arbetet har visionsgruppen tagit emot synpunkter och tankar från medlemmar, hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund. Därefter formulerades ett förslag som skickades ut på flera remissrundor. Arbetsgruppen sammanställde remissvaren och justerade och komprimerade förslaget, eftersom en visioner bör vara kort och kärnfull.

Visionsgruppen vill tacka alla som kommit med synpunkter! Utan alla värdefulla samtal hade det inte varit möjligt att få fram det förslag som gruppen nu lämnar till stämman.

Det förslag till vision som riksstämman kommer att ta ställning till lyder så här:

En levande hembygd öppen för alla

 • vi ska värna kulturarvet över tid
 • vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
 • vi ska verka i lands- och stadsbygd
 • vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Tidsplan för visionsarbetet:
Observera att tidsplanen har reviderats.

 • 1 maj: Sista datum för inlämning av visionssvar.
 • 20 september: Presentationen av visionssvaren med den första utvärderingen till SHF:s styrelse.
 • 25 oktober: Ett förslag på formulerad vision skickas med brev till hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund och publiceras på den här sidan, dvs: www.hembygd.se/vision2030.
 • 19-20 november: Visionsförslaget diskuteras på höstmötet.
 • 15 december: Sista datum för svar från regionala hembygdsförbund.
 • 31 januari 2017: Sista datum för svar från hembygdsföreningar.
 • 27 maj 2017: Visionen presenteras och beslut tas, vid stämman.

Kontakta visionsgruppen
Vad tycker du om hembygdsrörelsens framtid? Skicka in dina och föreningens reflektioner och synpunkter på e-postadress [email protected]. Vanliga brev går också bra. Kom också gärna med förslag på sådant som är viktigt för visionsarbetet och som vi kan informera om på den här sidan.
Läs mer om visionsgruppen

Läs mer:
Läs brevet som utgjorde startskottet för visionsarbetet
Läs ett urval av de svar som kom in efter det förra brevet
Inspiration i visionsarbetet
Hembygdsrörelsen i siffror