Vision 2030

På den här sidan kan du få information om hur visionsarbetet fortskrider och vart du kan vända dig med dina synpunkter. Du får också text- och filmtips som kan ge inspiration när du funderar på vad SHF:s vision2030 bör innehålla.

Visionsgruppen har nu formulerat förslag på vision 2030 utifrån de svar som skickats in. Förslaget har skickats i brevform till hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund på remiss. Du kan läsa förslaget här nedan och inom kort även på Facebook och i nyhetsbrev.

För att visionen ska kunna användas i olika sammanhang finns den i två varianter, en kort och en längre.

Kort variant:
Hembygdsrörelsen ska vara en tillgänglig mötesplats i samhället, för alla, vilken ger kulturell delaktighet och stimulans i en demokratisk organisation.

Längre variant:
Hembygdsrörelsen ska vara en självklar del av det levande samhället med öppenhet, samverkan och utrymme för olika former av kulturyttringar. Den ska ha en tydlig demokratisk grund med en inbjudande attityd. En organisation som skapar gemenskap i tid och rum mellan alla som bor i bygden och mellan generationer.

Nu behöver vi Din medverkan för att vi ska kunna ta fram en slutgiltig version. Ju fler som bidrar med synpunkter, desto mer kraft kan vi få bakom visionen! Vi vänder oss till dig som redan skickat synpunkter men också dig som kanske inte ägnat visionen en tanke tidigare. Utgå ifrån förslagen ovan och ställ din gärna frågorna: Hur berör visionen mig? Vill du ha en kursändring från förvaltande hembygdsrörelse till en mera utvecklande? Eller har föreningen fullt upp med de ni redan gör?

Tyck till! Både långa och korta svar är välkomna!

Skicka dina synpunkter hit:
Epost: [email protected]
Vanlig post: Sveriges Hembygdsförbund, Box 6167, 102 33 Stockholm
Sista svarsdatum: 31 januari 2017 (föreningar) och 15 december 2016 (regionala förbund).

Tidsplan för visionsarbetet:
Observera att tidsplanen har reviderats.

  • 1 maj: Sista datum för inlämning av visionssvar.
  • 20 september: Presentationen av visionssvaren med den första utvärderingen till SHF:s styrelse.
  • 25 oktober: Ett förslag på formulerad vision skickas med brev till hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund och publiceras på den här sidan, dvs: www.hembygd.se/vision2030.
  • 19-20 november: Visionsförslaget diskuteras på höstmötet.
  • 15 december: Sista datum för svar från regionala hembygdsförbund.
  • 31 januari 2017: Sista datum för svar från hembygdsföreningar.

Kontakta visionsgruppen
Vad tycker du om hembygdsrörelsens framtid? Skicka in dina och föreningens reflektioner och synpunkter på e-postadress [email protected]. Vanliga brev går också bra. Kom också gärna med förslag på sådant som är viktigt för visionsarbetet och som vi kan informera om på den här sidan.
Läs mer om visionsgruppen

Läs mer:
Läs brevet som utgjorde startskottet för visionsarbetet
Läs ett urval av de svar som kom in efter det förra brevet
Inspiration i visionsarbetet
Hembygdsrörelsen i siffror