Seminarier under hembygdsdagarna i Falun 2015

SHF:s riksstämma i Falun 2015 har tema Staden som hembygd. De fyra seminarierna under stämmans första dag belyser olika aspekter av urbaniseringen som ­sedan diskuteras gemensamt i den avslutande ­debatten Stad och land – nya tider för hembygdsrörelsen.

Tid: Fredagen 29 maj 2015, kl. 13.30–15.30
Lokal: Dalarnas museum.

1. Industriarv i staden – driva, riva, återuppliva
Vilket värde har stadens industri­miljöer idag och vad kommer ­framtida generationer att värdera?
Talare:
Torsten Nilsson från Arbetets ­museum.
Daniels Sven Olsson. Tidigare antikvarie vid Dalarnas museum och chef för Världsarvets museum, Falu gruva.
Lokal: Museets Entréhall.

2. Vem bryr sig? – att påverka stadens landskap
Om former och verktyg för påverkan kring fysisk planering i staden. Plan- och bygglagen, översiktsplaner och landskapskonventionen, samt olika exempel presenteras.
Talare:
Michael Lehorst, ny kulturmiljö­strateg på Sveriges Hembygdsförbund. Michael är arkeolog och har tidigare arbetat på Riksantikvarie­ämbetet.
Madeleine Brandin, fd. Stadsbyggnads­direktör i Trelleborg och numera aktiv i styrelsen för Skånes Hembygdsförbund.
Johanna Ulfsdotter, kommunantikvarie i Sundsvall.
Lokal: Museets barnverkstad.

3. Hemma på min gata i stan – föreningslivets ­utmaningar i staden
Om stadens förutsättningar för föreningslivet. Vilka utmaningar finns i staden och hur kan hembygdsrörelsen främja demokrati och gemenskap i lokalsamhället?
Talare:
Lars Trägårdh, professor vid Ersta Sköndals högskola. Har forskat på frågor som rör civilsamhället.
Anita Lundin, ordförande för Brännkyrka hembygdsförening i Stockholm, med lång erfarenhet av hembygds­arbete i storstad.
Jan Hanspers, ordförande för ­Vällingby hyresgästförening. Har ­jobbat med många olika föreningar och engagemang i staden.
Lokal: Falu stadsbibliotek, ­Stadshuset, Fisktorget.

4. I urbaniseringens spår – trendspaning på landsbygden
Om orter och platser som överges och förlorade kulturarv, men också nya möjligheter. Exempel, forskning och framtidsspaning.
Talare:
Björn Sundström, ekonom på ­Sveriges Kommuner och Landsting med lång erfarenhet av kommun och regionalpolitik.
Kristina Mattsson, journalist och ­författare och engagerad i ­landsbygdsfrågor.
Några olika konkreta exempel och reflektioner från hembygdsrörelsen.
Lokal: Museets stora hörsal.

Ladda ned programmet för hembygdsdagarna (pdf)