Motioner till riksstämman 2015

De motioner som inkommit till SHF:s riksstämma 2015 är dessa.

Kontanthantering
Hofslätts Hembygdsförening, Jönköping
Ladda ned som pdf

Bevara gravstenar
Värmlands Hembygdsförbund
Ladda ned som pdf

Ändring i minerallagstiftningen
Jönköpings läns Hembygdsförbund, Tabergs Bergslags Hembygdsförening
Ladda ned som pdf
Ladda ned bilaga

Revidering av belägenhetsadresser och sockennamn
Sevalla Hembygdsförening, Västerås
Ladda ned som pdf

Se över kostnader med anledning av avgiftshöjningen
Sevalla Hembygdsförening, Västerås
Ladda ned som pdf

Bättre avtal med STIM
Stockholms läns Hembygdsförbund
Ladda ned som pdf

Omförhandling av STIM-avtalet
Halländska Hembygdsrörelsen
Ladda ned som pdf

Förhindra nedsläckning av landsbygden
Gotlands Hembygdsförbund
Ladda ned som pdf