Riksstämma 2015

Den 29 till 31 maj 2015 anordnade Sveriges Hembygdsförbund Hembygdsdagar med riksstämma, i samarbete med ­Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund. Hela hembygdsrörelsen bjöds in till seminarier och debatt under fredagen, samt riksstämma för ombud och medlemmar under lördagen. Hembygdsdagarna avslutades på söndagen med hembygdsresor till spännande mål i Dalarna.

Tema för Hembygdsdagarna 2015: Staden som ­hembygd ­
Urbaniseringen är ett faktum. Många människor flyttar från ­landsbygden till ­städerna. Hur påverkar det ­hembygdsrörelsen? Vilken roll vill vi ta? Vid Hembygdsdagarna i Falun kretsade seminarierna och debatten kring temat Staden som hembygd. 

Läs mer om de fyra seminarier
Läs mer om debatten

Film
På Sveriges Hembygdsförbunds Youtubekanal kan du ta del av filminspelning från debatten 29 maj 2015:
Debatt: Stad och land – nya tider för hembygdsrörelsen

Uttalanden
Riksstämman 2015 beslöt enhälligt att göra två uttalanden. Dels ett uttalande om vattendirektivet som hotar att förstöra vattennära kulturmiljöer och dels en avsiktsförklaring om den europeiska landskaps­konventionen (ELC).
Läs uttalandena här

Stämmobeslut kring motionerna
Läs stämmobesluten här

Stämmoprotokollet
Ladda ned stämmoprotokollet här

Läs mer om Hembygdsdagarna 2015
Ladda ned programmet för hembygdsdagarna 2015 (pdf)
Läs de inkomna motionerna här.
Se inbjudan från Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund (film)
Hämta årets stämmohandlingar här

Riksstämman 2016
Riksstämman 2016 kommer att hållas i Stockholm 20-22 maj och arrangeras i samarbete med Stockholms läns Hembygdsförbund.