Om SHF

Seminarieanteckningar från riksstämman 2014

Seminarium 1: Samtidsdokumentation med nya verktyg
Seminarium 2: Hembygdsarkiv – vad döljer du för mig?
Seminarium 3: Kan vi kasta spinnrockar på majbrasan?
Seminarium 4: Landskapskonventionen – ett verktyg för framtiden

Mer om seminarierna kan man läsa här.