Riksstämma 2014

2014 års riksstämma hölls i Linköping 23-25 maj. Värd för stämman var Östergötlands hembygdsförbund och programmet kan läsas här. Den nya styrelsen presenteras här.

Förutom stämmoförhandlingarna anordnades en kulturpolitisk debatt och sex seminarier.

Stämman antog även följande uttalande:
Vi ser med oro på en utveckling där främlingsfientlighet och politisk extremism får ökat inflytande i Sverige och andra länder i Europa. Som en av Sveriges största folkrörelser med nära en halv miljon medlemmar, uppmanar vi alla goda krafter att stå upp för humanism och alla människors rätt att bli bemötta med respekt och värdighet.

Stämmohandlingar:
*Dagordning
*Verksamhetsberättelse 2013
*Årsredovisning
*Valberedningen
*Styrelsens förslag
*Motioner och yttranden
*Stämmoprotokoll 2014

Riksstämman 2015
Riksstämman 2015 kommer att hållas i Falun 29-31 maj och arrangeras i samarbete med Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund.

Film
På Sveriges Hembygdsförbunds Youtubekanal kan du ta del av filminspelningar från den kulturpolitiska debatten och stämmoförhandlingarna:
Kulturpolitisk debatt 23 maj
Stämmoförhandlingar 24 maj (del 1 av 3)