Riksstämma 2013

2013 års riksstämma hölls i Sundsvall 24-26 maj. Värd för stämman var Medelpads hembygdsförbund. Temat för årets stämma var skogen med två seminarier och en debatt om skogsbrukets inverkan på kulturlandskapet.

Stämman gick på styrelsens linje i samtliga 13 motioner. Stämman biföll också styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften. Beslutet innebär en höjning med 5 kronor per medlem i de anslutna 1988 medlemsföreningarna. Avgiftshöjningen beräknas ge SHF en förstärkning med ca 1,7 mkr årligen och hembygdsförsäkringen 450 tkr.

Tre nya ledamöter tog plats i SHF:s styrelse: Bo Nilsson, Västerbotten, Sven Jensén, Skåne och Gunnar Malm, Bohuslän. Birger Svanström omvaldes som förbundsordförande.

Stämman antog även en Skogspolicy som klargör utgångspunkterna för hembygdsrörelsens arbete för att värna skogens kulturvärden.

Dagordning stämma Sundsvall
Verksamhetsberättelse 2012
Årsredovisning
Valberedningen
Styrelsens förslag
Motioner och yttranden

Stämmoprotokoll 2013