Seminarier

Inspirationsseminarium om Hembygdens barn, unga och skola

Datum: Fredag 26 maj 2017

Tid:  15.30–16.45
Hur utvecklar vi hembygds­rörelsens verksamhet med barn, unga och skolsamverkan? Samarbetet kring jubileet Folkskolan 175 år presenteras följt av några glimtar ur skolans värld och förutsättningar. Många barn och unga är ­intresserade av kulturarv och lokal utveckling. Hur vill de möta hembygdsrörelsen? ­Hembygds­r­örelsen och museerna har ofta ett väl inarbetat samarbete. Hur kan det stärkas och utvecklas vidare? Vi får höra exempel på samarbete mellan kommun, före­ningsliv, museer, skolan och studieförbund.

Fem parallella fördjupande seminarier

Tid: 17.00–18.00

1. En sagolik utställning
En presentation av jubileet ­Folkskolan 175 år, vandrings­utställningen och webbplatsen En sagolik skola, samt exempel på ­aktiviteter och samarbetsmöjligheter med koppling till ­utställningen.
Medverkande: Lärarstiftelsen, ­Lärarförbundet, SHF och ­Studieförbundet Vuxenskolan.

2. Skolans värld
Hur kan hembygdsrörelsen vara en resurs för skolan? Seminariet belyser skolans villkor och förutsättningar för samarbete med hembygds­rörelsen utifrån läroplanen.
Medverkande: Lärarförbundet, HembygdVäst, Bokenäs hembygdsförening, Matildaskolan och Orust kommun.

3. Nästa generations kulturarv
Hur ser barn och unga på kultur­arvet och vad vill de göra i hembygdsrörelsen? Hur möts vi? Exempel och metoder presenteras och diskuteras.
Medverkande: Vi Unga, Bohusläns Hembygdsförbund, Bohusläns museum och 4H.

4. Samarbeta med museerna!
Hur kan hembygdsrörelsen och museerna utveckla samarbete kring pedagogik? Seminariet lyfter vinster så som kompetenshöjning och ökat fokus på platsens betydelse.
Medverkande: HembygdVäst, Kompetensväxling/Innovatum, Bohusläns museum,  Matildaskolan och kulturnämnden Västra Götalandsregionen.

5. Kulturarvet digitalt
Hur kan vi använda digitala kanaler för att väcka intresse för kulturarvet hos barn och unga? Vi tittar på exempel i form av kulturarvsappar, digitala berättelser, spel och ”digidela”.
Medverkande: Skövde Högskola, Västarvet, Hembygd 2.0 – hitta ­berättelsen, Hamburgsunds bildarkiv och Hamburgsundsskolan.