Hembygdsresor

På alla turer serveras förmiddagsfika och lunch. På de tre längre turerna även eftermiddagsfika. På alla bussar finns lokala guider.

1. STENENS RIKE

Kl. 8-16. Resan tar oss via ett kulturlandskap med fornborgar, galgbackar och strandängar, till stenhuggerimuseet i Bohuslän. Museet är beläget i ett gammalt stenbrott där det bedrevs brytning från 1930-talet till 1950-talet. Vi fortsätter genom Ramsvikslandet – Klippornas rike, längs med Sotekanalen som invigdes 1935 och anlades av arbetslösa stenhuggare. I Ävja stenbrott får vi se dagens högteknologiska stenbrytning och dagen avslutas med sten i form av konst på en av Sveriges 26 kollektivverkstäder och en av fyra med riksintresse.
OBS! Hembygdsresans buss kör till tågstationen Uddevalla C, framme ca kl. 16.00. Bussen stannar också vid busstationen Kampenhof ca kl 16.15 och hotellet Bohusgården ca kl. 16.30.

2. SILLEN – IGÅR OCH IDAG

Kl. 8-16. Vi åker via Orust till Tjörn och Bräcke hembygdsgård och får se smakprov ur skådespelet Silla´går te´. Tjörns hembygdsförening berättar om gårdens skola, smedja och stugor, ladugård, handelsbod och bensinpump. Lunch på Sundsby säteri med anor från 1300-talet, idag finns här park, karpdamm, utställning och köksträdgård m.m. Från jordbruksbygd går resan vidare ut mot havet till Klädesholmen och museet Sillebua, inrymt i en före detta konservfabrik. Här får vi höra om den lilla ön som levt av sillen genom århundraden. Än idag produceras en stor del av marknadens sillkonserver på Klädesholmen. Vi passerar Rönnäng, Tjörnbron och Stenungsön på vägen tillbaka till Uddevalla.
OBS! Hembygdsresans buss kör till tågstationen Uddevalla C, framme ca kl. 16.00. Bussen stannar också vid busstationen Kampenhof ca kl 16.15 och hotellet Bohusgården ca kl. 16.30.

3. UTOMSKÄRS


Kl. 8-15.30: Vi åker norrut mot Smögen och passerar Åby säteri med djurparken Nordens ark och avelsanläggning. Vi åker båt från Smögen till Hållö med Bohuskustens äldsta fyr och fyrplats. Föreningen Hållö fyr visar fyrtornet och det nyuppförda naturrummet intill. Möjlighet att vandra runt på ön och se sjöfararristningar från 1600-1700-talet som sjöfarare lät hugga in i berget. Vi besöker Smögen som är ett av västkustens mest kända kustsamhällen med sin gamla välbevarade bebyggelse och Smögenbryggan. På återresan besöker vi köpmanshuset Gerlegården, ett minne från ”det stora sillfisket” under 1700-talets senare del.
OBS! Hembygdsresans buss kör till tågstationen Uddevalla C, framme ca kl. 15.00. Bussen stannar också vid busstationen Kampenhof ca kl 15.15 och Bohusgården Hotell & Konferens ca kl. 15.30.

4. INOMSKÄRS

Kl. 8-14.15: Första stoppet på turen är medeltidskyrkan i Bokenäs. Vi fortsätter till Bokenäs hembygdsgård som ligger granne med naturreservatet Svartedalen. Resan går vidare via Dragsmarks klosterruin från 1200-talet, med färja över Malö strömmar till Flatön för lunch på Handelsman Flink. Evert Taube hade handelsboden som sitt andra hem under sina somrar på Flatön på 1940-talet. Här målade, skissade, skrev och sjöng Taube och skrev in handlaren, handelsman Flink, i den svenska visskattkammaren.
OBS! Hembygdsresans buss kör till tågstationen Uddevalla C, framme ca kl. 14.15. Bussen stannar också vid busstationen Kampenhof ca kl 14.30 och hotellet Bohusgården ca kl. 14.45.