Motioner till riksstämman 2016

De motioner som hittills inkommit till SHF:s riksstämma 2016 är dessa.

Begränsningen på tre minuter för motioner
Sevalla Hembygdsförening, Västmanland
Ladda ned som pdf

Vård av ortnamnen i belägenhetsadresserna
Sevalla Hembygdsförening, Västmanland
Ladda ned som pdf

Sotning av kulturhistoriska byggnader på hembygdsgårdarna
Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund
Ladda ned som pdf

Motion angående ökad utdelning av medel till hembygdsföreningar
Lima Fornminnes- och hembygdsförening, Dalarna
Ladda ned som pdf

SHF måste stötta hembygdsföreningar som arbetar i databaser som Sofie & Primus
Bohusläns Hembygdsförbund
Ladda ned som pdf