Riksstämma 2016

Medborgarhuset på Södermalm. Foto: Holger Ellgaard.

Den 21-22 maj 2016 anordnade Sveriges Hembygdsförbund Hembygdsdagar med Riksstämma i samarbete med Stockholm läns Hembygdsförbund. Årets riksstämma var en dag kortare än vanligt på grund av det stora evenemanget Hembygdens helg på Skansen den 27-28 augusti.

Temat för riksstämman var En vision för hembygdsrörelsen 2030. Föreningarnas och förbundens arbete med visionen under våren följdes upp och den övergripande frågan är hur hembygdsrörelsen kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Inbjudna gäster från Riksantikvarieämbetet, Sveriges Museer och andra folkrörelser bidrog med perspektiv och omvärldsanalyser. Arrangemanget var förlagt till Södermalm i Stockholm.

Stämmoprotokoll
Protokoll Sveriges Hembygdsförbunds stämma 2016

Stämmohandlingar
Ladda ned stämmohandlingar

Motioner
Sista inlämningsdag för motioner var 15 mars 2016.
Läs de motioner som inkommit

Anmälan
Sista dag för anmälan var 10 april 2016.

PROGRAM:
Lördag:
Plats: Medborgarhuset, Medborgarplatsen

09.00:Stämmobyrån öppnar
10.00: Riksstämman inleds med seminarier och debatt om pågående visionsarbete
12.00: Lunch
13.00: Stämmoförhandlingar
15.00: Fika
17.00: Avslut
18.15: Hembygdsfest i Fisksätra, Saltsjöpir
22.45: Buss åter vid Medborgarplatsen

Söndag:
Hembygdsresor, alla startar vid Scandic Hotellet Medborgarplatsen

1. Ett Stockholm i förändring, kl. 09.45 – ca 14.30 avslut Centralstationen
2. Staden växer, OBS! Inställd!
3. Resa i historien, kl 09.15 – ca 16.30 passerar Arlanda, ca 17.00 avslut Centralstationen

Läs mer om resorna >

Priser:
Måltidspaket Lördag: 225 kr
Hembygdsfest: 480 kr
Hembygdsresa: 480 kr

Hotell Scandic Malmen:
Enkelrum 1290 kr/natt
Enkelrum ”Kabin” (utan fönster), 1090 kr
Del i dubbelrum 695 kr/natt