SHF:s riksstämma

Foto: Michael Bridgen

Riksstämman 2018 kommer att hållas i Kalmar 25–27 maj och arrangeras i samarbete med Kalmar läns Hembygdsförbund. Tema är förenings- och demokratiutveckling med aktiviteter på Kalmar läns museum och fest på Kalmar slott. Anmälan öppnas i början av februari och sista inlämningsdag för motioner är som vanligt 15 mars.

Läs mer om riksstämman 2018 i Kalmar

Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.

Riksstämman anordnas i maj varje år, på olika platser i landet och i samarbete med ett regional förbund som har som uppgift att ordna en fest på lördag kväll och hembygdsresor under söndagen. I samband med riksstämman har SHF vissa år anordnat seminarier på ett särskilt tema under fredagen innan stämman som alltid infaller på en lördag.

Läs mer om riksstämman i SHF:s stadgar