SHF:s riksstämma

Foto: Digitalt museum

Den 26-28 maj 2017 anordnas riksstämma i Uddevalla i samarbete med Bohusläns Hembygdsförbund. Temat är Hembygdens barn och skola.

Läs mer och anmäl dig här

Sista dag för anmälan: 10 april
Sista dag för att lämna in motioner: 15 mars

Om riksstämman
Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.

Riksstämman anordnas i maj varje år, på olika platser i landet och i samarbete med ett regional förbund som har som uppgift att ordna en fest på lördag kväll och hembygdsresor under söndagen. I samband med riksstämman har SHF vissa år anordnat seminarier på ett särskilt tema under fredagen innan stämman som alltid infaller på en lördag.

Läs mer om riksstämman i SHF:s stadgar