SHF:s riksstämma

Foto: Digitalt museum

Den 26-28 maj 2017 anordnades riksstämma i Uddevalla i samarbete med Bohusläns Hembygdsförbund. Temat var Hembygdens barn och skola.
Läs mer här

Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.

Riksstämman anordnas i maj varje år, på olika platser i landet och i samarbete med ett regional förbund som har som uppgift att ordna en fest på lördag kväll och hembygdsresor under söndagen. I samband med riksstämman har SHF vissa år anordnat seminarier på ett särskilt tema under fredagen innan stämman som alltid infaller på en lördag.

Läs mer om riksstämman i SHF:s stadgar