Om SHF

Teckna försäkring

Försäkringsteckning och omfattning

Grundförsäkringen som ingår i medlemsavgiften till Sveriges Hembygdsförbund omfattar ansvars-, förmögenhetsbrotts-, rättsskydd och olycksfallsförsäkring. Förutom grundförsäkringen kan föreningen välja att teckna försäkring för byggnader och verksamhet. Samtliga byggnader är fullvärdeförsäkrade, om inget annat anges på fakturan. I byggnadsförsäkringen ingår brand-, vatten-, inbrott- och maskinskadeförsäkring. Lösegendom försäkras i omfång av 5 basbelopp och försäkringen omfattar brand-, vatten-, inbrott- och allriskförsäkring.

Ladda ner