Om SHF

Skydda kulturarvet i sommar

Vilka är riskerna i sommartid? Hembygdsförsäkringens kansli tipsar.

1. Ideellt eller betalt arbete?
Arbetar ni ideellt eller med lön – det är en viktig skillnad! Ideella krafter är olycksfallsförsäkrade under samt till och från ideella uppdrag. Ges ersättning måste en tilläggsförsäkring för anställda tecknas. Denna kan tecknas för anställda som arbetar max 16 h per vecka. För anställda som arbetar 17 h eller mer per vecka är föreningen skyldig att ha en mer omfattande försäkring än den Hembygdsförsäkringen kan erbjuda.

2. Tut! Tut!
Vid olyckor i samband med trafikförsäkringspliktiga fordon, såsom traktorer och personbilar, träder trafikförsäkringen in. Ska barnen åka höbalsvagn, ta reda på vilka säkerhetskrav som ställs från polisens håll. Trafikförsäkringsplikten gäller också alla åkgräsklippare som har en anordning bak där man kan koppla till en släpkärra samt åkgräsklippare som väger mer än 2 000 kg. Egendom som står löst på tomten och inte är inlåst i en byggnad omfattas inte av inbrottsförsäkringen. Båtar och robotgräsklippare kan dock tilläggsförsäkras.

3. Dags för städ- och fixardag?
En ideell förening har samma ansvar för arbetsmiljön som en ”vanlig” arbetsgivare gentemot eventuella anställda. Iaktta största försiktighet vid takarbeten och andra riskfyllda sysslor. För arbete med röj- eller motorsåg bör körkort innehas och heta arbeten enbart utföras av dem med intyg för detta. Tänk också på risken för självantändning vid och efter målning med exempelvis linolja.

4. Små grodorna, små grodorna
Är det ni själva, idrottsföreningen eller en privatperson som anordnar det årliga midsommarfirandet? Det är viktigt att ha klart för er vem som ansvarar för vad om någonting skulle ske. Klargör eventuella risker och förebygg efter bästa förmåga. Vid föreningens egna arrangemang gäller olycksfallsförsäkringen också för besökare.

5. I nöd och lust
Sommar är tid för bröllop och annan fest. Skriv alltid avtal även vid korttidsuthyrning, ta telefon- och personnummer och fråga efter referenser. Kom ihåg att komplettera avtalet med specifika ordningsregler samt säkerhetsinformation. Kontakta försäkringskansliet för mallar att utgå ifrån.

6. Extremvärme på ingång
Visst vore det härligt med en varm sommar? Årligen inträffar dock i genomsnitt 3 000-4 000 bränder i skog och mark. Var aktsamma vid grillning och eldning och var uppmärksamma på eventuella lokala eldningsförbud. Ha aldrig mer än 25 meter till närmsta släckredskap!

7. Hur ser ert inbrottsskydd ut?
Förutom själva låsanordningen är det centralt att beslag och karmar runt dörrar och fönster är av tillräcklig kvalitet för att åtminstone försvåra för tjuven att ta sig in. Det är en avvägning att försöka behålla vackra byggnader så intakta som möjligt och att hålla tjuven ute. Vid ett inbrott är själva föremålen ofta för evigt på avvägar och från försäkringsbolaget ges enbart en ekonomisk ersättning. Dörrblad, karm, beslag och lås bör uppfylla säkerhetskraven i skyddsklass 1.

8. Sisten i är en …
Ansvarar ni för en bad- eller lekplats är det viktigt med regelbunden tillsyn över denna. Är bryggan i fullgott skick? Håll uppsikt över om någon orsakat fara, såsom glassplitter eller pålar i vattnet. För gärna loggbok över tillsynstillfällena.

9. Anlagd brand
Anlagd brand är en av de vanligaste brandorsakerna och risken ökar markant om det finns brännbart material utanför byggnaden. Städa upp på gården, sätt lås på containrar och sopkärl och placera dem minst sex meter från ytterväggen.