Om SHF

Skadeförebyggande arbete

Att värna om och skydda vårt kulturarv handlar i högsta grad om att förebygga att skador uppstår. Unika kulturhistoriska föremål, konstverk och byggnader kan aldrig helt ersättas vid en skada oavsett vilken skadeersättning som betalas ut. Genom att bedriva ett skadeförebyggande arbete kan ni också hålla nere försäkringspremien på lång sikt.

Utökat investeringsbidrag
Installerar ni brand- eller inbrottslarm skyddar ni inte bara kulturarvet, byggnaden och era föremål utan får 20 % av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr.
För att vända utvecklingen kring vattenskador har försäkringsrådet beslutat att höja investeringsbidraget för vattenlås till 50 % tom 30 juni 2018. Det innebär att om ni installerar vattenfelsbrytare får ni hela 50 % av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr. Vi rekommenderar Vatette vattenfelsbrytare som ni beställer genom er lokala VVS-are. Ni betalar fakturan för åtgärden själva och skickar sedan in en kopia samt föreningens kontonummer till försäkringskansliet senast inom ett år från fakturadatum för att få pengar tillbaka.
Läs mer om Vatette vattenfelsbrytare

Säkerhetsrabatt
Hembygdsförsäkringen ger er upp till 30 % i säkerhetsrabatt på premien för byggnader och lösegendom som skyddas av vissa skadeförebyggande åtgärder. Men då måste vi veta vilka åtgärder som vidtagits! Fyll i blanketten för säkerhetsrabatt före 31/10 för rabatt på nästa års premie.
Ladda ner blankett för säkerhetsrabatt

Skulle ni ändå drabbas av en skada får ni i för vissa åtgärder halverad eller helt slopad självrisk.

Informationsmaterial
Här finns en förteckning på material med tips och råd för skadeförebyggande arbete som antingen kan laddas ner eller beställas från försäkringskansliet.

Ladda ner:

Beställ kostnadsfritt från försäkringskansliet:

  • Handbok för systematiskt brandskyddsarbete
  • Hyresavtal (mallar)
  • Checklista för regelbunden översyn
  • Kolla våra hembygdsgårdar – om underhåll och förvaltning (kan också beställas från SHF:s kansli). Läs mer om skriften

Rustad för vinter?
Här får du 5 tips från Hembygdsförsäkringen