Skadeförebyggande arbete

Här finns en förteckning på material med tips och råd för skadeförebyggande arbete som antingen kan laddas ner eller beställas från försäkringskansliet.

Ladda ner:

Beställ kostnadsfritt från försäkringskansliet:

  • Arbetsmaterial för systematiskt brandskyddsarbete
  • Hyresavtal (mallar)
  • Checklista för regelbunden översyn
  • Kolla våra hembygdsgårdar – om underhåll och förvaltning (kan också beställas från SHF:s kansli). Läs mer om skriften

Rustad för vinter?
Här får du 5 tips från Hembygdsförsäkringen