Om SHF

5 tips inför vintern

Foto: Anita Lönnqvist

Hembygdsförsäkringen ger fem tips som hjälper dig att skydda kulturarvet i vinter:

1. Regelbunden tillsyn  
Regelbunden tillsyn är A och O, särskilt vintertid. Tänk på att tillsyn efter en storm eller köldknäpp är lika viktig som under. Det är först när det tinar man märker om något fryst sönder.

2. Ha minst 15 grader
Ha en underhållsvärme på minst 15 grader i byggnaderna. Om kranar är belägna mot yttervägg, öppna skåpsluckor för att öka cirkulationen.

3. Stäng vattnet i kalla lokaler
Om lokalerna ska kallställas stäng av och töm systemet på vatten både ute och inne. Häll glykol i toalettstolarna för att minimera risken för sönderfryst porslin.

4. Ta hand om snön
Förbered er så ni vet vem som ansvarar för snöskottningen om det blir en snörik vinter. Förebygg förödande snöras genom att hålla efter taken. I fastighets­ägaransvaret åligger det er att förebygga snöras, avlägsna istappar och halkbekämpa.

5. Var varsam med eld
Står adventsmys med levande ljus och eldning i öppna spisen på schemat? Kanske kombinerat med halmbockshantverk? Se till att ha fungerande brandsläcknings-utrustning nära tillhands. Och en torkande julgran, den brinner bättre än fnöske…

Vill du veta mer om skadeförebyggande arbete och hur du kan få lägre premie på din försäkring? Kontakta Hembygdsförsäkringen: Tel: 0200-22 00 55 eller via epost: [email protected]

Läs mer om skadeförebyggande åtgärder
Läs mer om Hembygdsförsäkringen