Om SHF

Föreningens firmatecknare

Hembygdsföreningen måste ha firmatecknare som har rätt att företräda föreningen i juridiska situationer. Firmatecknare är ofta ordförande och kassör, men det kan vara andra personer.

Firmatecknare har bland annat befogenhet att skriva på avtal, betala räkningar och göra inköp. Ganska vanligt är att det räcker med en underskrift för att betala räkningar och hämta paket, och två underskrifter i mer betydelsefulla sammanhang, till exempel att skriva på avtal.

Föreningens firmatecknare utses vid årsmöte eller styrelsemöte. Om föreningen tycker att de befintliga firmatecknarna fungerar bra måste det bekräftas i årsmötesprotokollet eller på ett styrelsemöte. Styrelsen måste kunna visa upp ett protokoll där det står namn och personnummer på de som är firmatecknare, till exempel när man skriver på ett avtal.

Firmateckning regleras ofta i föreningens stadgar. Där kan man ange hur många firmatecknare som ska utses. Eftersom man behöver minst två firmatecknare är det viktigt att ange om dessa ska väljas var för dig eller tillsammans. Det betyder om de har rätt att skriva på avtal enskilt – i de fall det är tillräckligt – eller om alltid båda måste skriva under för att underskriften ska vara giltig. Mest praktiskt är att firmatecknare väljs var för sig, exempelvis för att de ensamma kan ta ut pengar från banken.