Om SHF

Bergshammar i Södermanland

Tre personer från Bergshammars hembygdsförening träffas ibland för att diskutera sitt arbete med Bygdeband. Men vanligtvis arbetar man från hemmet. Mats Hedblom berättar att det främst är han som skannat in de bilder som föreningen samlat in under många år. Vad är då bra med Bygdeband?
”Det behövs en riksomfattande portal med tillgängligt material för att kunna forska kring hembygden. Själva poängen märker man ganska snart när man går in på www.bygdeband.se och söker”, säger Mats.

Mats Hedblom (till vänster) och forskningsgurun Arne Gustafsson (till höger). Arne som samlat in huvuddelen av materialet som föreningen lagt in i Bygdeband

Har delat med sig av sina kunskaper
Mats har länge varit intresserad av hembygdsforskning, men även av datorer, vilket har gjort att han lyckats lära sig Bygdeband på egen hand. Han delade med sig av sina vunna kunskaper till de övriga i gruppen och blev också fadder för andra föreningar i Södermanland, med några utflykter även till Östergötland.

Med fokus på platser
Eftersom Bygdeband har en struktur som bygger på platser har man i Bergshammar valt  att inte registrera så många personer utan lagt fokus på just platser.
”Man behöver tänka igenom hur man ska koppla sina platser så det blir rätt från början. Ett tips är att utgå från platsnamnen i den yngsta husförhörslängden”, säger Mats. Till platserna har man sedan kopplat bilder, dokument och personer. Totalt sett har det hunnit bli hela 1394 bilder, 422 platser, 444 dokument, 71 personer och 30 källor.

Bilder är viktiga
Bilder är viktiga om Bygdeband ska bli intressant. Men Mats tror att hanteringen av bilder kan vara en akilleshäl.
”Man måste bland annat veta hur man ändrar storleken på en bild som man skall lägga in. Här stupar många och ger upp”, säger han.

I Bygdeband presenteras bilder för vem som helst som söker på www.bygdeband.se men man behöver också tänka igenom hur föreningens digitala arkiv för skannade originalbilder ordnas. Det är viktigt att man regelbundet tar backup så att man säkrar materialet för framtiden. I Bergshammar är alla bilder ordnade i Adobe Lightroom
”Program är suveränt när man ska organisera många bilder och göra förbättringar innan de läggs in i Bygdeband. Programmet kostar 990 kronor och är mycket väl värt sitt pris”, säger Mats.

Se föreningens arbete i Bygdeband
Kontakta [email protected]  om du vill veta mer om deras arbete i Bygdeband.