Organisation

Sveriges Hembygdsförbund består av drygt 2000 självständiga lokala föreningar och 26 regionala förbund.

Som medlem är du med i en lokal hembygdsförening med egna stadgar och årsmöte. Medlemsavgiften varierar i storlek mellan föreningarna. Årsmötet utser en styrelse som leder arbetet fram till nästa årsmöte.

Hembygdsföreningen ingår i ett regionalt hembygdsförbund och i Sveriges Hembygdsförbund. För det betalar föreningen en medlemsavgift som baseras på antalet medlemmar i föreningen. Den lokala hembygdsföreningen utser ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte. Det regionala förbundet utser i sin tur ombud till Sveriges Hembygdsförbunds årsmöte.

Årsmöte hålls varje år, både i föreningar, regionala hembygdsförbund och i riksorganisationen. Därutöver har de flesta föreningar medlemsmöten och kommittéer och arbetsgrupper där man kan engagera sig.

Sveriges Hembygdsförbund har nära kontakt med de regionala hembygdsförbunden. Varje år hålls ordförandeträffar på våren och ett höstmöte med varierande teman.