Om SHF

Ideellt arbete 2013

Sveriges Hembygdsförbund gjorde under 2013 en undersökning om ideell tid.

Hur många timmar per år lägger SHF:s hembygdsföreningar på arbetet med föreningsliv, besöksaktiviteter, vård och underhåll av byggnader, samlingar och arkiv?

Resultaten av undersökningen kan användas av er, i kontakt med kommunen eller andra bidragsgivare. Sveriges Hembygdsförbund kommer att använda uppgiften i kontakt med myndigheter, regering och riksdag för att visa på rörelsens samlade insatser och betydelse. Statistiken kommer dessutom att ha ett värde för olika forskningsinstitutioner och media.

SHF räknar med att statistiken kommer att bidra till att stärka hembygdsrörelsens ställning i samhället. Inte minst för att det ideella arbetet kan räknas om i ekonomiska värden, där en timmes ideellt arbete enligt EU är värd 180 kronor.

Vi är också övertygade om att alla aktiva medlemmar kommer att sträcka på sig. För det är ju så: man jobbar gärna ideellt för att det är viktigt och kul, men det skadar inte med ett erkännande då och då.

Så här gick det till