Hembygdsrörelsen i siffror

Sveriges Hembygdsförbund samlar regelbundet in statistik om hembygdsrörelsen. Syftet är att få ett underlag för att förstå rörelsen bättre och genom jämförelser se skillnader regionalt och över tid. Underlaget kan också användas för att visa upp hembygdsrörelsens arbete för omvärlden på olika sätt och i olika sammanhang. Resultatet kan exempelvis användas för att skapa uppmärksamhet mot allmänheten och beslutsfattare, både på riksnivå, regionalt och lokalt.

För frågor kring SHF:s undersökningar och statistik kontakta Jan Nordwall, generalsekreterare SHF, 08-441 54 84, [email protected]

Läs mer om SHF:s arbete med statistik

Här nedanför kan du se en sammanställning över hembygdsföreningarnas verksamhet och tillgångar.

Antal föreningar
2016: 2050

Antal medlemmar:
2016: 450 000

Antal regionala hembygdsförbund
2016: 26

Antal evenemang öppna för allmänheten
2015: 28 100
2014: 27 600
2013: 22 000

Antal besökare*
2015: 4,5 miljoner
2014: 5,5 miljoner
2013: 5 miljoner
(* Insamlingen har sett lite olika ut mellan åren vilket kan vara del av förklaringen bakom skillnaderna.)

Antal ideellt arbetade timmar
2015: 3,6 miljoner
2014: 4,1 miljoner
2013: 3,8 miljoner

Skolsamverkan och samlingar
(Verksamhet 2015)
65% har haft kontakt med en skola under de senaste fem åren (2015)
54% har samling av skolföremål (32 föreningar har svarat vet ej)
46% har haft samarbete med skolan de senaste fem åren

Aktiviteter för invandrare
(Verksamhet 2014)
16% har (under 2014) erbjudit aktiviteter riktade mot invandrare
39% planerar att arbeta med aktiviteter som berör integration i framtiden

Verksamhet (2013)
27 % har givit ut minst en bok under året
60 % har bedrivit lokalhistorisk dokumentation och/eller forskning
22% använder sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eller annat.
50% anordnar föredrag, berättaraftnar m.m (Minst en/år)
42% anordnar vandringar (Minst en/år)
40 % anordnar utflykter (Minst en/år)
40 % anordnar midsommarfiranden (Minst en/år)
36% anordnar tillfälliga utställningar (Minst en/år)
34% anordnar marknader (Minst en/år)
31% anordnar musik- eller dansarrangemang (Minst ett/år)
27% anordnar valborgsmässofirande (Minst en/år)
27% anordnar nationaldagsfirande (Minst en/år)
28% anordnar hembygdsfester (Minst en/år)
22% anordnar hembygdens dag (Minst en/år)
12% anordnar hemvändardagar (Minst en/år)
8% anordnar teater och bygdespel (Minst en/år)
25% har besvarat remisser

Tillgångar (2013)
85% har byggnader
92% har arkiv
80% har föremålssamling
90% har foton

Antal medlemmar i föreningarna (2016)
1473 föreningar har mellan 0 och 250 medlemmar
449 föreningar har mellan 250 och 500
104 föreningar har mellan 500 och 750
30 föreningar har mellan 750 och 1000
3 föreningar har mellan 1250 och 1500
0 föreningar har mellan 1250 och 1500
1 föreningar har mellan mer än 1500 medlemmar