Våra byggnader


Klockaregården, som är föreningens hembygdsgård, byggdes i mitten på 1700-talet.

Image
 

Jakten efter en hembygdsgård
Efter hembygdsföreningens bildande år 1940 präglades styrelsens arbete under hela 40-talet av jakten efter en hembygdsgård. Helst ville man få disponera den anrika Klockaregården, mittemot Ölmstad kyrka.

På våren 1946 flyttade gårdens siste arrendator därifrån. Föreningen begärde då att få disponera åtminstone de två flygelbyggnader som står på ömse sidor av huvudbyggnaden, vilket beviljades 1948.

År 1956 invigdes hembygdsgården som då bestod av de två flygelbyggnaderna. Huvudbyggnaden blev inte tillgänglig för hembygdsföreningen förrän 1967 och efter renoveringsarbeten kunde den 1973 slutligen tas i bruk för sitt syfte.

Från den 1 januari 2017 äger Ölmstad Hembygdsförening Klockaregården med tillhörande byggnader. Hembygdsföreningen fick köpa byggnaden av Svenska kyrkan.


Renovering av Klockaregården

 

Under hösten 2019 genomgick Klockaregården en nödvändig renovering. Det är viktigt att bevara den gamla miljön för framtida generationer, men det kräver i gengäld ständiga renoveringar. Klockaregården fick då ett nytt tak, nya plåtdetaljer samt ny rödfärg. Renoveringen kunde genomföras tack vare bidrag från nedanstående myndigheter.

  • Länsstyrelsen, enheten för landsbygdsutveckling
  • Länsstyrelsen, enheten för kulturmiljö
  • Jönköpings kommun, enheten för landsbygdsutveckling

Image


Välkommen att hyra Klockaregården!

Hyresgästen ska vara medlem i föreningen.
Klockaregården är lämplig att hyra för en mindre grupp, max 30 personer, är man utomhus är det inga större begränsningar på antalet personer. Ej lämpligt för barnkalas eller fest med alkoholhaltiga drycker. Det är en gammal byggnad med möbler och grejer
från svunna tider som vi är rädda om. Om något går sönder så meddela föreningen, beroende på vad det är så bestäms ersättningen. Lokalerna ska lämnas i samma skick som när hyrestiden startade, dvs städat.

Hyresgästen har tillgång till huvudbyggnaden och trädgården. Köket är väl rustat, det finns kyl och frys, varmt vatten, toalett, städgrejer och värme. Elda inte i öppna spisen. Kostnaden för att hyra Klockaregården är 300 kr per tillfälle. Två dagar 600 kr.
Avgiften betalas till före uthyrningstillfället, Bankgironummer: 606-60 62
Hyresavtal skrivs alltid.
Bokar gör man genom Hans Jaldemark. Tfn 0706 04 07 64 [email protected]


Tillhörande byggnader
Efter hand har gården kompletterats med att antal mindre byggnader av främst museal karaktär, såsom tiondebod, "Johans stuga", fårhus, svinhus, linbasta samt de gamla kyrkstallarna där vi har ett lantbruksmuseum.

Flera byggnader har över tid flyttats till hembygdsgården från andra platser. Föreningen har också genom donationer blivit ägare till byggnader utanför museiområdet, bland annat en transformatorbyggnad i Björstorp (se bilden nedan). Vi ansvarar också för skötsel av Kyrkröset nära Fornminnesvägen.

Image

Målning av transformatorbyggnaden sommaren 2020

Förening:

Ölmstad Hembygdsförening

Skapad av: Elaine Millegård (2018-10-17 17:11:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Barbro Jarl (2022-04-04 17:07:17) Kontakta föreningen