Image

Måndagen den 7 mars genomförde Olaus Petri Hembygdsförening sitt årsmöte i Betaniakyrkan på Venavägen. Gunnela Björk höll i ordförandeklubban med Märit Anhammer som sekreterare. Förhandlingarna genomfördes snabbt och effektivt. Tommy Eriksson omvaldes som föreningens  ordförande, och även på de lediga styrelse -  och suppleantplatserna blev det omval. Utav den godkända verksamhetsberättelsen framgick att antalet aktiviteter varit mindre under pandemiåret, jämfört med normala år.
När förhandlingarna avslutats berättade Gunnela om sin senaste bok ”Lust och Nöd”, som handlar om Karin och Nils Adamsson och deras sjukvårdsbutiker Av detta framgick att paret Adamssons gärning inte bara handlade om affärsverksamhet, utan de gjorde en banbrytande insats för en god sexualupplysning i Sverige. Det visade sig också att Karin Adamsson var en mycket stark och  politiskt engagerad kvinna, som  också till stor del var företagets ledare. Gunnelas utmärkta framställning uppskattades av den engagerade publiken. Därefter var det dags för kaffeborden, där det den här gången serverades semlor till kaffet.
                                                                                  


Förening:

Olaus Petri Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Eriksson (2022-03-10 18:22:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sten Karlsson (2022-03-10 20:15:45) Kontakta föreningen