Årsmöte 2019


Ölands Hembygdsförbunds årsmöte genomfördes den 28 april 2019 i Ventlinge Medborgarhus. Ordförande Hans Åstrand och Ellinor Jonsson hälsade välkomna till årsmötet. Dessförinnan hade deltagarna varit på en guidad konstrunda, ätit kroppkakor och blivit underhållna av durspelarna Anders och Bitte.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingar som bl.a. innehöll budget för Ölands museum Himmelsberga samt verksamhetsplan för både förbundet och museet vilka antogs utan ändringar. Årsredovisning med verksamhetsberättelse och bokslut gicks igenom och godkändes av stämma och revisorer. Årets ekonomiska resultat var glädjande trots ett underskott. Himmelsberga precis som alla besöksplatser i länet fick känna av ett stort tapp av besökare men verksamhetschef Julius Winberg Sääf lyckades tillsammans med sina medarbetare att hålla driftskostnaderna nere. Underskottet återfinns på den erbarmliga finansmarknaden.  

Vid årsmötet avgick tre av förbundets styrelseledamöter, nämligen Christina Erlandsson, Linnea Jonzon och Anders Svensson samt Bo Lundqvist, förbundets revisor sedan många år. Christina och Linnea tilldelas Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål med lagerkrans samt tillhörande diplom. Samma utmärkelse överlämnades också till Ing-Marie Samuelsson, Eva Johansson och Elisabeth Engqvist som lämnade styrelsen 2018 samt till Göran Lundquist, Kastlösa hembygdsförening som tack för lång gärning inom hembygdsrörelsen.

Nya i styrelsen för två år valdes Olle Staaf, Ölands Kulturminnesförening, Björn Hedman, Högby hbf, Gunilla Karlsson, Stenåsa hbf och Lisa Lundqvist, Smedby hbf.

Örjan Nilsson, Runstens hbf omvaldes och Börje Axelsson, Ölands Kulturminnesförening nyvaldes till revisorer. Till valberedning för ett år omvaldes Stig Bertilsson, Alböke, och nyvaldes Stefan Svenaeus, Torslunda och Jan-Olof Andersson Ås.

Förbundet tackar Ventlinge hembygdsförening för ett ypperligt värdskap samt alla ombud från respektive hembygdsförening

Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter stämman och till vice ordförande omvaldes Lars Alvarmo. Följande väljs in som adjungerande Julius Winberg-Sääf, förbundssekreterare samt Örjan Molander, Kalmar läns museum. Ing-Marie Samuelsson och Carl Malgerud ingår i ekonomigruppen.

Förening:

Ölands Hembygdsförbund

Skapad av: (2019-06-16 13:17:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ölands Hembygdsförbund (2021-02-11 09:35:27) Kontakta föreningen