Kursdag kring arkivering

Sveriges Hembygdsförbund ger oss i Ölands hembygdsförbund och Kalmar läns hembygdsförbund via Kalmar läns Arkivförbund en kursdag om arkivering den 27 februari 2020.  Kursen är en grundläggande baskurs med fokus på det analoga arkivmaterialet. Handledningen går att beställa via http://butik.hembygd.se/products/arkivering-en-handledning-for-hembygdsforeningar. Den är GRATIS för hembygdsföreningarna.


Editerad av: Ellinor Jonsson (2020-01-12 15:49:43)