Södra Möcklebys Hembygdsstuga
Alldeles norr om kyrkan ligger vår hembygdsstuga, troligen byggd på 1700-talet. Första gången den omtalas är när den blev församlinglingens fattigstuga. 1904 stod åldersomshemmet i Olstorp klart och då upphörde stugan att vara fattigvårdsstuga.
På 1920-talet skänktes den av fattigvårdsstyrelsen till Södra Möckleby kulturella ungdomsförening. 1958 var stugan i så
dåligt skick att ungdomsföreningen inte hade råd att renovera den utan skänkte den till hembygdsföreningen. Under 1960-talet renoverades stugan. På 1980-talet började föreningen samla in gamla föremål och möbler och idag är den enkelt möblerad. 

I år 2019 var det tid för en helrenovering av stugans tak, det hade konstaterats att det läckte in vatten på olika ställen. Nu är det ny underlagspapp och nytt tegel på hela taket. Runt skorstenen har det tätats med plåt och kalkbruk.

För att kunna finansiera projektet sökte vi och fick stöd av Länsstyrelsen i Kalmar län och Jordbruksverkets kulturenhet.


Editerad av: Ellinor Jonsson (2019-10-12 13:19:19)