Utställningar i Lilla Hallen och Konsthallen

Under helgerna i september pågår en utställning i Lilla hallen med tavlor av Borgholmsmålaren Helge Johansson. Utställning tar en paus mellan den 23-27 september men återkommer sedan under helgerna i oktober.

I Konsthallen hänger Höstutställningen alla helger i september och som även i år är en samlingsutställning som tidigare år.

VÄLKOMNA

 


Editerad av: Ellinor Jonsson (2020-09-14 07:55:13)