Medlemskap

Ölands hembygdsförbund bildades 1953 och är idag paraplyorganisation för öns 33 hembygdsföreningar med 10.963 medlemmar.

Medlemsavgiften, som betalas till Ölands hembygdsförbund, är 10 kronor per medlem i resp. hembygdsförening. Avgiften betalas in på hembygdsförbundets bankgiro 921-3000.

Fysiska eller juridiska personer, som vill stödja förbundets arbete genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan ansluta sig som stödjande medlem. Stödjande medlem har närvarorätt men ej rösträtt på förbundets årsmöte.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter