Kvarnfonden

Inom Ölands Hembygdsförbund finns en fond från vilken Ölands hembygdsföreningar kan få bidrag för att renovera sina kvarnar. Regeln är att föreningen skickar in en särskild ansökningsblankett till hembygdsförbundets styrelse, som behandlar ansökan vid sitt nästkommande sammanträde. Det bidrag som beviljas är 10.000 kronor per kvarn. Bidraget betalas ut när renoveringsarbetet har påbörjats.

Ansökningsblankett kan erhållas efter kontakt med Ölands Hembygdsförbunds kansli på Himmelsberga, tel 0485-561022 eller via mail [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter