Årsmötet 2015

Den 17 maj genomfördes årets stämma med Ölands hembygdsförbund på Himmelsberga med Algutsrums hembygdsförening som värd. Ett 60-tal ombud från 23 av Ölands 33 föreningar hade infunnit sig. I vanlig ordning inleddes stämman med besök i Långlöts kyrka.

Efter kaffe i kaffestugan vandrade alla in i konsthallen, där Inge Slottner, ordförande i Algutsrums hembygdsförening hälsade välkomna och lämnade en redogörelse för sin förenings verksamhet och byggnader.

Till presidium valdes kommunalrådet Ilko Corkovic från Borgholm, ordförande, Inge Slottner, vice ordförande och Elisabet Engqvist från Mörbylånga, sekreterare.

Ordförande Irene Larsson redogjorde för verksamhetsberättelsen, som innehöll ett stort antal aktiviteter från årets verksamhet, och Carl Malgerud gick igenom bokslutet med kommentarer. Även för 2014 blev det ett underskott på verksamheten men tack vare bra kapitalförvaltning slutade bokslutet på ett plus.

Irene Larsson, Segerstad, omvaldes enhälligt till ordförande för ett år. I styrelsen omvaldes Linnéa Jonzon, Högby, Christina Erlandsson, Borgholm och Anders Svensson, Långlöt. Lars Alvarmo, Sandby, nyvaldes efter Sune Axelsson, som avböjt omval. Ny styrelsesuppleant blev Gunilla Gunnarsson, Räpplinge.

I styrelsen ingår också Ing-Mari Samuelsson, Föra, Eva Johansson, Torslunda, Agne Blomdin, Högsrum (vice ordförande) samt Elisabet Engqvist, Mörbylånga, vilka valdes som ordinarie ledamöter och  Carl Malgerud, Borgholm, som valdes som suppleant föregående år.

Hembygdsförbundet fick för många år sedan som arv en malmstuga i Lunda, Lundastugan, vilken under lång tid disponerats av Kastlösa hembygdsförening genom avtal. När avtalet nu sagts upp överlät hembygdsförbundet stugan till Kastlösa hembygdsförening utan kostnad.

Efter förhandlingarna överlämnades Ölands Hembygdsförbunds diplom för förtjänstfulla insatser för hembygden till Alf Ohlsson från Sandby-Gårdby hembygdsförening. Sune Axelsson avtackades med en blombukett och även ordföranden och verksamhetsansvariga Maria Lindmark fick blommor som tack för sitt arbete för förbundet.

Elof Petersson, författare av flera böcker med öländskt innehåll, fick tillfälle att framföra en idé om att samla historier från Öland i en skrift. Eftersom ölänningarna ofta är slagfärdiga finns många roliga historier att berätta och det vore viktigt att bevara dem för framtiden.

Dagen avslutades traditionsenligt med att deltagarna intog den öländska nationalrätten kroppkakor med tillbehör i kaffestugan.

Anders MarellFotograf: Anders Marell

Från stämman. Ordförande Irene Larsson längst fram till vänster, Carl Malgerud från styrelsen, Bo Lundqvist, revisor

 Anders MarellFotograf: Anders Marell

Maria Lindmark, verksamhetsansvarig, Inge Slottner, Ilko Corkovic, Elisabet Engqvist

 Anders MarellFotograf: Anders Marell

Alf Ohlsson, Irene Larsson, Sune Axelsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter