Årsmöte 2016

Årsmötet hölls den 22 maj med Föra hembygdsförening som inbjudare. Efter att alla deltagare besökt gudstjänsten i Föra kyrka med Julle Lund som präst förflyttade man sig till hembygdsgården i Lunderna. Alla gudstjänstbesökare bjöds på kaffe och goda smörgåsar medan hälften av musikgruppen Fyye från Fööe underhöll med dragspelsmusik.

Själva förhandlingarna genomfördes i Föragården. Föreningens ordförande Ing-Mari Samuelsson hälsade på äkta  Föra-mål alla välkomna och lämnade en kort information om bygden och föreningen. Till mötesordförande valdes Sofie Loirendal från Böda, vice mötesordförande Ing-Mari Samuelsson och som vanligt förde Elisabet Engqvist från

Föreningens bokslut blev föremål för en ordentlig genomgång av Carl Malgerud, ledamot i ekonomigruppen. Även för 2015 blev underskottet betydande och varningar utfärdades för att kvarvarande kapital bestående av gamla donationer snart kan vara slut.

Till ny ordförande för ett år valdes enhälligt Ellinor Jonsson från Himmelsberga by efter Irene Larsson, som avböjt omval. I styrelsen omvaldes för två år Ing-Mari Samuelsson, Föra, Agne Blomdin, Högsrum, Elisabet Engqvist, Mörbylånga, Eva Johansson, Färjestaden, samt nyvaldes Carl Malgerud, Borgholm. Till styrelseledamot för ett år nyvaldes Gunilla Gunnarsson, Räpplinge. De båda sistnämnda har tidigare varit suppleanter men sådana finns inte längre kvar i förbundets stadgar.

Förslag till budget och verksamhetsplan föredrogs av Carina Jonsson, verksamhetsansvarig på Himmelsberga. Verksamhetsplanen var mycket ambitiös och innehöll en hel del nya idéer i syfte att bättra på förbundets ekonomi. Såväl budget som verksamhetsplan godkändes.

När alla formaliteter var avklarade kom den traditionella måltiden fram på borden – öländska kroppkakor med tillbehör – och alla lät sig väl smaka.

Till kaffet bjöds också en mycket uppskattad underhållning av gruppen Fyye från Fööe, som nu blivit fulltalig. Dragning på lotterierna avslutade dagen och många lyckliga vinnare åkte hemåt med såväl lekamliga som kulturella smakprov från producenter i Förabygden.

Visst passar det bra med folkdräkt vid ett sådant här tillfälle!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter